Czterech przyjaciół zarejestrowało spółkę. Wysokość udziałów poszczególnych wspólników w kapitale zakładowym spółki wyraża stosunek 12:8:3:2. Jaką część kapitału zakładowego stanowi udział największego inwestora? A) 12%B) 32%C) 48%

Czterech przyjaciół zarejestrowało spółkę. Wysokość udziałów poszczególnych wspólników w kapitale zakładowym spółki wyraża stosunek 12:8:3:212:8:3:2. Jaką część kapitału zakładowego stanowi udział największego inwestora?A) 12%12%B) 32%32%C) 48%48%

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz