...

19. Na rysunku obok punkty A, B, C należą do okręgu o środku w punkcie O oraz dane są kąty środkowe a i ẞ. Da) Wykaż, że jeśli a= 54° i B= 72°, to OA | BC. b) Oblicz miary kątów trójkąta ABC w przypadku, gdy a = 50°, B = 78°. 1.50 Matematyka Zbiór zadań. Klasa 2 Zakres rozszerzony

19. Na rysunku obok punkty A, B, C należą do okręgu o środku w punkcie O oraz dane są kąty środkowe a i ẞ. Da) Wykaż, że jeśli a= 54° i B= 72°, to OA | BC. b) Oblicz miary kątów trójkąta ABC w przypadku, gdy a = 50°, B = 78°. 1.50 Matematyka Zbiór zadań. Klasa 2 Zakres rozszerzony

Zobacz!