...

3.124. Rozwiąż równanie a) 3x²+5x-2 b) 5x=2x²+3 d) 6(x²+2)=4(3-x) e) 5x² = 2-9x c) 4x-x² = 7 1) (2x+3)-8x+8 3 Funkeja kwadratowa 95

3.124. Rozwiąż równanie a) 3x²+5x-2 b) 5x=2x²+3 d) 6(x²+2)=4(3-x) e) 5x² = 2-9x c) 4x-x² = 7 1) (2x+3)-8x+8 3 Funkeja kwadratowa 95

Zobacz!