...

3.143. Rozwiąż równanie: a) x+4=5√x d) 2x+1=3√x b) (x+3)-5(x+3)+4=0 d) (x²-8x)+5=2(x²-8x) +) (x²+3x-1)² + 7(x² + 3x-1)=-12 b) 2x-7√x+3=0 e) x+ √x-1=7 c) 7√x=3x+2 f) x+5√x+2+8=0

3.143. Rozwiąż równanie: a) x+4=5√x d) 2x+1=3√x b) (x+3)-5(x+3)+4=0 d) (x²-8x)+5=2(x²-8x) +) (x²+3x-1)² + 7(x² + 3x-1)=-12 b) 2x-7√x+3=0 e) x+ √x-1=7 c) 7√x=3x+2 f) x+5√x+2+8=0

Zobacz!