...

3.2. Napisz wzór funkcji kwadratowej y = ox² wiedząc, że do jej wykresu należy punkt. a) A(3√2, 12) b) B(2,-4) 0) C(-2,8√5).

3.2. Napisz wzór funkcji kwadratowej y = ox² wiedząc, że do jej wykresu należy punkt. a) A(3√2, 12) b) B(2,-4) 0) C(-2,8√5).

Zobacz!