...

3.56. Dana jest funkcja f(x)= (-2x-8x-6, jeśli x(0,0) a) Naszkicuj wykres funkcji f. -6, jeśli x = (0, +∞) b) Podaj zbiór wartości funkcji f. c) Oblicz wartość funkcji ƒ dla argumentu-4 d) Dia jakich argumentów funkcja / przyjmuje wartości nieujemne? 3.57. Naszkicuj wykres

3.56. Dana jest funkcja f(x)= (-2x-8x-6, jeśli x(0,0) a) Naszkicuj wykres funkcji f. -6, jeśli x = (0, +∞) b) Podaj zbiór wartości funkcji f. c) Oblicz wartość funkcji ƒ dla argumentu-4 d) Dia jakich argumentów funkcja / przyjmuje wartości nieujemne? 3.57. Naszkicuj wykres

Zobacz!