...

3.57. Naszkicuj wykres funkcji f i omów jej własności, jeśli 3 x²-6x+8, jeśli xe(1, +∞) a) f(x)= -x+1, jeśli xe (-0,2) b) f(x)=x+2x-4, jeśli xe (2,8) -4, jeśli x € (8, +∞) [x²+4x+5, jeśli x = (-0,0) c) f(x)- x²-6x+5, jeśli x = (0, +∞) -x-10x-21, jeśli x(x-4) 3 jeśli x =(-4,0) d) f(x)=-x, 0,75×2-3x, jeśli xe (0, +∞) Funkeja kwadratowa 85 -x-3, jeśli xe (-0,-4) 3.58. Dana jest funkcja f(x)=-x-2x+1, jeśli x 6 (-4,2)

3.57. Naszkicuj wykres funkcji f i omów jej własności, jeśli 3 x²-6x+8, jeśli xe(1, +∞) a) f(x)= -x+1, jeśli xe (-0,2) b) f(x)=x+2x-4, jeśli xe (2,8) -4, jeśli x € (8, +∞) [x²+4x+5, jeśli x = (-0,0) c) f(x)- x²-6x+5, jeśli x = (0, +∞) -x-10x-21, jeśli x(x-4) 3 jeśli x =(-4,0) d) f(x)=-x, 0,75×2-3x, jeśli xe (0, +∞) Funkeja kwadratowa 85 -x-3, jeśli xe (-0,-4) 3.58. Dana jest funkcja f(x)=-x-2x+1, jeśli x 6 (-4,2)

Zobacz!