...

3.58. Dana jest funkcja f(x)=-x-2x+1, jeśli x 6 (-4,2) xx-4, jeśli xe (2, +∞) a) Naszkicuj wykres funkcji. b) Podaj zbiór wartości tej funkcji. c) Podaj przedziały monotoniczności funkcji f. d) Określ znak iloczynu (-2x) (√2+1) Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej na podstawie jej własności 3.59. Wyznacz współczynniki bic we wzorze funkcji kwadrato

3.58. Dana jest funkcja f(x)=-x-2x+1, jeśli x 6 (-4,2) xx-4, jeśli xe (2, +∞) a) Naszkicuj wykres funkcji. b) Podaj zbiór wartości tej funkcji. c) Podaj przedziały monotoniczności funkcji f. d) Określ znak iloczynu (-2x) (√2+1) Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej na podstawie jej własności 3.59. Wyznacz współczynniki bic we wzorze funkcji kwadrato

Zobacz!