...

3.59. Wyznacz współczynniki bic we wzorze funkcji kwadratowej f(x) = -x² + bx + c wiedząc, że funkcja ma tylko jedno miejsce zerowe oraz 3.60. Wyznacz współczynniki bic we wzorze funkcji kwadratowej f(x) = x²+ x²+bx+c wiedząc, że miejscami zerowymi funkcji f są liczby 9 oraz -6

3.59. Wyznacz współczynniki bic we wzorze funkcji kwadratowej f(x) = -x² + bx + c wiedząc, że funkcja ma tylko jedno miejsce zerowe oraz 3.60. Wyznacz współczynniki bic we wzorze funkcji kwadratowej f(x) = x²+ x²+bx+c wiedząc, że miejscami zerowymi funkcji f są liczby 9 oraz -6

Zobacz!