...

3.61. Funkcja kwadratowa f(x) = -2x²+ bx + c jest rosnąca w przedziale (-00, 1) i malejąca w przedziale (1, +00) Wiedząc, że f(-3)=-25, oblicz współczynniki bic 3.62. Funkcja kwadratowa f(x)=- +bx+c ma jedno miejsce zerowe, a jej wykres przecina oś OY w punkcie P(0, -8). Wyznacz wartości współczynników bic.

3.61. Funkcja kwadratowa f(x) = -2x²+ bx + c jest rosnąca w przedziale (-00, 1) i malejąca w przedziale (1, +00) Wiedząc, że f(-3)=-25, oblicz współczynniki bic 3.62. Funkcja kwadratowa f(x)=- +bx+c ma jedno miejsce zerowe, a jej wykres przecina oś OY w punkcie P(0, -8). Wyznacz wartości współczynników bic.

Zobacz!