...

3.63. Osią symetrii paraboli, będącej wykresem funkcji kwadratowej f(x) = 3x² + bx + c, jest prosta o równaniu x = -2. Wiedząc, że najmniejsza war- tość funkcji ƒ jest równa -4, oblicz współczynniki bi c. 3.64. Napisz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że przyjmuje ona wartości dodatnie wtedy i tylko wtedy, gdy x = (-8,-2), a największa wartość 2층 tej funkcji jest równa 21 4 86 Matematyka. Zbiór zadań Klasa 2. Zakres rozszerzony € (-00,-2) U (3,400).

3.63. Osią symetrii paraboli, będącej wykresem funkcji kwadratowej f(x) = 3x² + bx + c, jest prosta o równaniu x = -2. Wiedząc, że najmniejsza war- tość funkcji ƒ jest równa -4, oblicz współczynniki bi c. 3.64. Napisz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że przyjmuje ona wartości dodatnie wtedy i tylko wtedy, gdy x = (-8,-2), a największa wartość 2층 tej funkcji jest równa 21 4 86 Matematyka. Zbiór zadań Klasa 2. Zakres rozszerzony € (-00,-2) U (3,400).

Zobacz!