...

5.100. Naszkicuj wykres funkcji f(x) = cosx, gdzie x € (-π, n). a) Podaj zbiór argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości dodatnie. b) Zapisz przedziały monotoniczności funkcji f. c) Ustaw w kolejności od najmniejszej do największej liczby: cos, cos, cos COS sin- 169 3元 cos (37), cos, cos(-2) 5 Matematyka Zbiór zadan Klasa 2. Zakres rozszerzony 170 (-x,=). Na podstawie wy

5.100. Naszkicuj wykres funkcji f(x) = cosx, gdzie x € (-π, n). a) Podaj zbiór argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartości dodatnie. b) Zapisz przedziały monotoniczności funkcji f. c) Ustaw w kolejności od najmniejszej do największej liczby: cos, cos, cos COS sin- 169 3元 cos (37), cos, cos(-2) 5 Matematyka Zbiór zadan Klasa 2. Zakres rozszerzony 170 (-x,=). Na podstawie wy

Zobacz!