...

8.136. Reszta z dzielenia wielomianu W(x) = x² + (a + b)x + 2x² + bx+ 6 przez wielomian P(x) = x² + 4x + 3 jest równa x + 9. Oblicz a i b.

8.136. Reszta z dzielenia wielomianu W(x) = x² + (a + b)x + 2x² + bx+ 6 przez wielomian P(x) = x² + 4x + 3 jest równa x + 9. Oblicz a i b.

Zobacz!