...

8.146. Wyznacz liczbę k, dla której wielomian W(x) jest podzielny przez dwumian 2) W(x)=2x-(3k+ 2)²+ 6kx-18 b) w(x) = x² – (4k+ 3)x² + (6k-1)x + 25 P(x)=x+3 c) w(x) = 2x² + 3k²x² + kx-20 d) W(x) = x² + 2x² – K²x+5k + 7 P(x)=x-5 P(x)=x-2 P(x) = x + 3.

8.146. Wyznacz liczbę k, dla której wielomian W(x) jest podzielny przez dwumian 2) W(x)=2x-(3k+ 2)²+ 6kx-18 b) w(x) = x² – (4k+ 3)x² + (6k-1)x + 25 P(x)=x+3 c) w(x) = 2x² + 3k²x² + kx-20 d) W(x) = x² + 2x² – K²x+5k + 7 P(x)=x-5 P(x)=x-2 P(x) = x + 3.

Zobacz!