...

8.150. Wyznacz liczbę a, dla której liczba c jest pierwiastkiem wielomianu W Dla obliczonej wartości a, podaj pozostale pierwiastki tego wielomianu. a) W(x)=x+2x²-x+0, b) W(x)=3x-(40+ 5)x²+ 28x-40,

8.150. Wyznacz liczbę a, dla której liczba c jest pierwiastkiem wielomianu W Dla obliczonej wartości a, podaj pozostale pierwiastki tego wielomianu. a) W(x)=x+2x²-x+0, b) W(x)=3x-(40+ 5)x²+ 28x-40,

Zobacz!