...

8.151. Wielomian W(x) jest podzielny przez podany obok wielomianu dwumia Oblicz a. Następnie wyznacz wszystkie pierwiastki wielomianu W(x). a) W(x)=4x³ + 5x² + ox−2, 1 x+- 4 b) W(x)=4x+6ax² + (4a+2)x-12, x-

8.151. Wielomian W(x) jest podzielny przez podany obok wielomianu dwumia Oblicz a. Następnie wyznacz wszystkie pierwiastki wielomianu W(x). a) W(x)=4x³ + 5x² + ox−2, 1 x+- 4 b) W(x)=4x+6ax² + (4a+2)x-12, x-

Zobacz!