...

8.183. Wykał, że liczba c jest dwukrotnym pierwiastkiem wielomianu w(x). b) W(x)=x+6x+9x²+5x² + 30x + 45, c=-3 c = 1

8.183. Wykał, że liczba c jest dwukrotnym pierwiastkiem wielomianu w(x). b) W(x)=x+6x+9x²+5x² + 30x + 45, c=-3

c = 1

Zobacz!