...

8.188. Wielomian W(x) ma jeden pierwiastek trzykrotny. Oblicz a ib, jeś a) w(x) = x²+ ox² + bx-1 c) W(x)=27x+ ax + bx+8 b) w(x) = x²+6x² + ax + b d) W(x) = 8x² + ax² + 150x + b,

8.188. Wielomian W(x) ma jeden pierwiastek trzykrotny. Oblicz a ib, jeś a) w(x) = x²+ ox² + bx-1 c) W(x)=27x+ ax + bx+8 b) w(x) = x²+6x² + ax + b d) W(x) = 8x² + ax² + 150x + b,

Zobacz!