...

8.190. Liczba k jest trzykrotnym pierwiastkiem wielomianu W(x). Wyznacz liczby aib, jeśli a) W(x)=x 2x² + ax + b, k=1 b) W(x)=x+x³-3x²+ (a b)x + a 2b, k=-1.

8.190. Liczba k jest trzykrotnym pierwiastkiem wielomianu W(x). Wyznacz liczby aib, jeśli a) W(x)=x 2x² + ax + b, k=1 b) W(x)=x+x³-3x²+ (a b)x + a 2b, k=-1.

Zobacz!