...

8.191. Liczba m jest trzykrotnym pierwiastkiem wielomianu W(x). Wyznacz liczby a, b, c, jeśli: a) W(x)=x³-3x² + ax + bx² + cx-1, m=1 m = -2.

8.191. Liczba m jest trzykrotnym pierwiastkiem wielomianu W(x). Wyznacz liczby a, b, c, jeśli: a) W(x)=x³-3x² + ax + bx² + cx-1, m=1 m = -2.

Zobacz!