...

8.256. Wyznacz wszystkie wartości parametrum, m = R, dla których równanie +(m + 2)x² + m² – 4 = 0 ma jedno rozwiązanie.

8.256. Wyznacz wszystkie wartości parametrum, m = R, dla których równanie +(m + 2)x² + m² – 4 = 0 ma jedno rozwiązanie.

Zobacz!