...

8.257. Wyznacz wartość parametru p, pe R, dla której równanie x²(p+3)x²-4x=0 ma trzy rozwiązania, z których jedno jest średnią arytme tyczną dwóch pozostałych.

8.257. Wyznacz wartość parametru p, pe R, dla której równanie x²(p+3)x²-4x=0 ma trzy rozwiązania, z których jedno jest średnią arytme tyczną dwóch pozostałych.

Zobacz!