...

8.258. Wyznacz wartość parametru a, a R, dla którego równanie x²-6x² + (8a-5)x + 100 = 0 ma trzy rozwiązania, z których jedno jest średnią arytmetyczną dwóch pozostałych.

8.258. Wyznacz wartość parametru a, a R, dla którego równanie x²-6x² + (8a-5)x + 100 = 0 ma trzy rozwiązania, z których jedno jest średnią arytmetyczną dwóch pozostałych.

Zobacz!