...

8.259. Wyznacz wszystkie wartości parametru p, p = R, dla których równanie 2(p + 1)x² + (2p+ 3p+ 1)x = 0 ma trzy rozwiązania, z których dwa są dodatnie.

8.259. Wyznacz wszystkie wartości parametru p, p = R, dla których równanie 2(p + 1)x² + (2p+ 3p+ 1)x = 0 ma trzy rozwiązania, z których dwa są dodatnie.

Zobacz!