...

8.260. Wyznacz wszystkie wartości parametru k, k = R, dla których równanie x²+(2k-3)x² + (2k + 5)x = 0 ma trzy rozwiązania, z których dwa są ujemne.

8.260. Wyznacz wszystkie wartości parametru k, k = R, dla których równanie x²+(2k-3)x² + (2k + 5)x = 0 ma trzy rozwiązania, z których dwa są ujemne.

Zobacz!