...

8.262. Wyznacz wszystkie wartości parametru p, PR, dla których równanie x²+(p-3)x² + p2p-6-0 ma dwa rozwiązania 256 Matematyka. Zbiór zadań Klasa 2. Zakres rozszerzony

8.262. Wyznacz wszystkie wartości parametru p, PR, dla których równanie x²+(p-3)x² + p2p-6-0 ma dwa rozwiązania 256 Matematyka. Zbiór zadań Klasa 2. Zakres rozszerzony

Zobacz!