...

8.263. Wyznacz wszystkie wartości parametru k, KR, dla których równani x+2(k-5)²+4k² = 0 ma cztery rozwiązania 8.264. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, me R, dla których równani x+(2-m)x 2m+ 1 = 0 jest sprzeczne.

8.263. Wyznacz wszystkie wartości parametru k, KR, dla których równani x+2(k-5)²+4k² = 0 ma cztery rozwiązania 8.264. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, me R, dla których równani x+(2-m)x 2m+ 1 = 0 jest sprzeczne.

Zobacz!