...

8.265. Wyznacz wartość parametru m, me R, dla którego równanie x²+(m+1)x² + (m+3)=0 ma dwa rozwiązania x, x spełniają one warunek

8.265. Wyznacz wartość parametru m, me R, dla którego równanie x²+(m+1)x² + (m+3)=0 ma dwa rozwiązania x, x spełniają one warunek

Zobacz!