...

8.86. Wskaż pięć wielomianów pierwszego stopnia, przez które jest podzielny wielomian W(x), jeśli w(x) (x+125) (6x² + 13x-10)(4x²-9)

8.86. Wskaż pięć wielomianów pierwszego stopnia, przez które jest podzielny wielomian W(x), jeśli w(x) (x+125) (6x² + 13x-10)(4x²-9)

Zobacz!