...

8,192. Dany jest wielomian W(x)=(3x²-x-2)(kx + 2), gdzie k +0. a) Dla k = -2 podaj pierwiastki wielomianu W(x) i ustal ich krotność. 2 b) Dla jakiej wartości k liczba – jest dwukrotnym pierwiastkiem wielomianu 3

8,192. Dany jest wielomian W(x)=(3x²-x-2)(kx + 2), gdzie k +0. a) Dla k = -2 podaj pierwiastki wielomianu W(x) i ustal ich krotność. 2 b) Dla jakiej wartości k liczba – jest dwukrotnym pierwiastkiem wielomianu 3

Zobacz!