...

9. Jeśli a, B., y są kątami trójkąta oraz a = 15°, B 30°, to A. cosy =-√2 sinẞ B. cosy sin(a+B) D. √3-cosy-1828 C. cosy -0,5-ctg(a B)

9. Jeśli a, B., y są kątami trójkąta oraz a = 15°, B 30°, to

A. cosy =-√2 sinẞ

B. cosy sin(a+B)

D. √3-cosy-1828

C. cosy -0,5-ctg(a B)

Zobacz!