...

9. Wskaż równanie ogólne prostej, której nie można opisać równaniem kierunkowym. A. y+5=0 8.x-√2-1-0 C. 2x+ √3y=0 D. 2y-√5+2-0 192 Matematyka Zbiór zadań Klasa 2 Zakres rozszerzony

9. Wskaż równanie ogólne prostej, której nie można opisać równaniem kierunkowym. A. y+5=0 8.x-√2-1-0 C. 2x+ √3y=0 D. 2y-√5+2-0 192 Matematyka Zbiór zadań Klasa 2 Zakres rozszerzony

Zobacz!