...

D 8.266. Wykaż, że dla dowolnej rzeczywistej wartości parametru m, równanie x²+ m²(x-2)=2(x² + 2) ma tylko jedno rozwiązanie.

D 8.266. Wykaż, że dla dowolnej rzeczywistej wartości parametru m, równanie x²+ m²(x-2)=2(x² + 2) ma tylko jedno rozwiązanie.

Zobacz!