...

1.11. Dane są punkty A B. Wyznacz współrzędne środka S odcinka AB trzema sposobami: 1) ze wzorów; 2) z równości wektorów AS i SB; 3) z informacji, że wek- tory SA SB są przeciwne. a) A(-10, 4), B(6,-2) b) A(-2,5), 8(4,-3) c) A(-2,4), B(0, 12) d) A(-4,-2), B(-3,-5)

1.11. Dane są punkty A B. Wyznacz współrzędne środka S odcinka AB trzema sposobami: 1) ze wzorów; 2) z równości wektorów AS i SB; 3) z informacji, że wek-

tory SA SB są przeciwne. a) A(-10, 4), B(6,-2)

b) A(-2,5), 8(4,-3)

c) A(-2,4), B(0, 12)

d) A(-4,-2), B(-3,-5)

Zobacz!