...

1.16. Wierzchołki trójkąta ABC mają współrzędne. A(-4,-2), B(5, -1), C(1, 3). Oblicz długości boków trójkąta ABC. Sprawdź, czy trójkąt ABC jest prostokątny. 1.17. Dany jest trójkąt o wierzchołkach A(-2, -3), 8(1, 4), C(-1,3). a) Oblicz obwód trójkąta ABC. b) Oblicz długość środkowej BD.

1.16. Wierzchołki trójkąta ABC mają współrzędne. A(-4,-2), B(5, -1), C(1, 3). Oblicz długości boków trójkąta ABC. Sprawdź, czy trójkąt ABC jest prostokątny. 1.17. Dany jest trójkąt o wierzchołkach A(-2, -3), 8(1, 4), C(-1,3). a) Oblicz obwód trójkąta ABC. b) Oblicz długość środkowej BD.

Zobacz!