...

1.31. Dane są wektory: 6-[1, -1], 6=[2,1], c=[ 5, -7]. Wyznacz takie liczby rzeczywiste ki, aby k-a+1-b=c 1.32. Dane są dwa wektory: a = [3, -1] oraz b=15, 3] Znajdź taki wektor x, aby a) 2 x+3·0=b Przesunięcie równoległe wzdłuż osi OX

1.31. Dane są wektory: 6-[1, -1], 6=[2,1], c=[ 5, -7]. Wyznacz takie liczby rzeczywiste ki, aby k-a+1-b=c 1.32. Dane są dwa wektory: a = [3, -1] oraz b=15, 3] Znajdź taki wektor x, aby a) 2 x+3·0=b Przesunięcie równoległe wzdłuż osi OX

Zobacz!