...

1.35. Funkcja ƒ jest opisana za pomocą tabeli: f(x) -2 0 -1 1 0 2 1 0 2 1 3 2 12 Matematyka Zbiór zadan Klasa 2 Zakres rozszerzony Wykonaj tabelę, opisującą funkcję h, której wykres powstanie w wyniku przesunię cia równoległego wykresu funkcji f a) o 3 jednostki w prawo b) o 2 jednostki w lewo, Przeanalizuj dziedziny i zbiory wartości funkcji fih.

1.35. Funkcja ƒ jest opisana za pomocą tabeli: f(x) -2 0 -1 1 0 2 1 0 2 1 3 2 12 Matematyka Zbiór zadan Klasa 2 Zakres rozszerzony Wykonaj tabelę, opisującą funkcję h, której wykres powstanie w wyniku przesunię cia równoległego wykresu funkcji f a) o 3 jednostki w prawo b) o 2 jednostki w lewo, Przeanalizuj dziedziny i zbiory wartości funkcji fih.

Zobacz!