...

1.34. Obrazem punktu B w przesunięciu równoległym o wektor u jest punkt B,. Wyznacz współrzędne punktu B, jeśli: b) 8, (3, -2), u=1-7, 1] c) 8, (5,1), u=[4,6] a) B, (1, 2), u=[-5, 0] 1.35. Funkcja ƒ jest opisana za pomocą tabeli:

1.34. Obrazem punktu B w przesunięciu równoległym o wektor u jest punkt B,. Wyznacz współrzędne punktu B, jeśli: b) 8, (3, -2), u=1-7, 1] c) 8, (5,1), u=[4,6] a) B, (1, 2), u=[-5, 0] 1.35. Funkcja ƒ jest opisana za pomocą tabeli:

Zobacz!