...

1.33. współrzędne punktu A,, obrazem punktu A w przesu- nięciu równoległym o wektor u, jeśli: a) A(9, -1), u=-8, 3] b) A(-3,5), u=[6, 0] c) A(4,7), u=[1, 3] 1.34. Obrazem punktu B w przesunięciu równoległym o wektor u

1.33. współrzędne punktu A,, obrazem punktu A w przesu- nięciu równoległym o wektor u, jeśli: a) A(9, -1), u=-8, 3] b) A(-3,5), u=[6, 0] c) A(4,7), u=[1, 3] 1.34. Obrazem punktu B w przesunięciu równoległym o wektor u

Zobacz!