...

1.40. Na rysunku jest przedstawiony wy kres funkcji f. Naszkicuj wykresy funkcji 9(x)=(x2) oraz h(x)-f(x-5). Odczytaj z wykresu wartości funkcji ƒ dla argumen- tów: -2,0 oraz 4. Podaj wartoś wyrażenia: a) (-4)-9(-2)+(2) b) h(3) [h(5)-h(9)]. 1 y= f(x) -6-5-4-3-2 0 1 2 3 4 5 6 Praviana wykresów funkcji 13

1.40. Na rysunku jest przedstawiony wy kres funkcji f. Naszkicuj wykresy funkcji 9(x)=(x2) oraz h(x)-f(x-5). Odczytaj z wykresu wartości funkcji ƒ dla argumen- tów: -2,0 oraz 4. Podaj wartoś wyrażenia: a) (-4)-9(-2)+(2) b) h(3) [h(5)-h(9)]. 1 y= f(x) -6-5-4-3-2 0 1 2 3 4 5 6 Praviana wykresów funkcji 13

Zobacz!