...

1.39. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f. Naszkicuj wykresy funk- cji g(x)-1(x+3) oraz h(x) = f(x-2). Odczytaj z wykresu miejsca zerowe funk- cji f, g oraz h. -6-5-3-2-1 y= f(x) 245/6X -3

1.39. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f. Naszkicuj wykresy funk- cji g(x)-1(x+3) oraz h(x) = f(x-2). Odczytaj z wykresu miejsca zerowe funk- cji f, g oraz h. -6-5-3-2-1 y= f(x) 245/6X -3

Zobacz!