...

1.38. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f. Naszkicuj wykresy funk cji g(x) = f(x-4) oraz h(x) = f(x + 1). Odczytaj z wykresu dziedzinę funkcji f, g oraz h. 5–3-2- 2345 3 2 1.39. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f.

1.38. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f. Naszkicuj wykresy funk cji g(x) = f(x-4) oraz h(x) = f(x + 1). Odczytaj z wykresu dziedzinę funkcji f, g oraz h. 5–3-2- 2345 3 2 1.39. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f.

Zobacz!