...

1.37. Podaj, o ile jednostek, i w którą stronę należy przesunąć wykres funkcji f wzdłuż osi OX, aby otrzymać wykres funkcji; W każdym przypadku podaj współrzędne wektora przesunięcia. a) y = f(x-4) b) y f(x+6) c) y = f(x+5) d) y f(x-10). 1.38. Na rysunku j

1.37. Podaj, o ile jednostek, i w którą stronę należy przesunąć wykres funkcji f wzdłuż osi OX, aby otrzymać wykres funkcji; W każdym przypadku podaj współrzędne wektora przesunięcia. a) y = f(x-4) b) y f(x+6) c) y = f(x+5) d) y f(x-10). 1.38. Na rysunku j

Zobacz!