...

11. Wskaż równanie prostej, prostopadłej do prostej k: x 2y+4=0 i przecho dzącej przez punkt (0, 3). A. 4x+2y-6=0 B. 2x + y + 3 = 0 D. 0,5x + y -3=0 C. x+2y-3=0

11. Wskaż równanie prostej, prostopadłej do prostej k: x 2y+4=0 i przecho dzącej przez punkt (0, 3). A. 4x+2y-6=0 B. 2x + y + 3 = 0 D. 0,5x + y -3=0 C. x+2y-3=0

Zobacz!