...

12. Dane jest równanie okręgu: x²+ y²+10x-6y 2=0. Promień tego okręgu jest równy: B. 2 C. 6 D. 4√2

12. Dane jest równanie okręgu: x²+ y²+10x-6y 2=0. Promień tego okręgu jest równy: B. 2 C. 6 D. 4√2

Zobacz!