...

14. Skonstruuj w układzie współrzędnych kąt a, wiedząc, że: a) tga 1,5 cosa <0 b) ctga=-3 15. Porównaj liczby: a = sin 135° oraz b = sin³ 150° + sin 30°-cos² 120°. 16. Wyznacz miarę kąta a, a e (0°, 360°), wiedząc, że: a) sina: √3 2 itga <0 b) tga= 1+√3 i sina > 0

14. Skonstruuj w układzie współrzędnych kąt a, wiedząc, że: a) tga 1,5 cosa <0 b) ctga=-3 15. Porównaj liczby: a = sin 135° oraz b = sin³ 150° + sin 30°-cos² 120°. 16. Wyznacz miarę kąta a, a e (0°, 360°), wiedząc, że: a) sina: √3 2 itga <0 b) tga= 1+√3 i sina > 0

Zobacz!