...

15. Promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny jest równy 3 cm, a promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 8,5 cm. Suma długości przyprosto- kątnych tego trójkąta wynosi: A. 17,5 cm B. 20 cm C. 23 cm D. 26 cm Zadania powtórzeniowe do rozdziału 4.

15. Promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny jest równy 3 cm, a promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 8,5 cm. Suma długości przyprosto- kątnych tego trójkąta wynosi: A. 17,5 cm B. 20 cm C. 23 cm D. 26 cm Zadania powtórzeniowe do rozdziału 4.

Zobacz!