...

16. Korzystając z odległości na osi liczbowej rozwiąż równanie: a) 2|x + 7| = 6 b) |- x – 4| = 9

16. Korzystając z odległości na osi liczbowej rozwiąż równanie: a) 2|x + 7| = 6 b) |- x – 4| = 9 

Zobacz!