...

17. Dany jest okrąg o środku w punkcie O styczna do tego okręgu w punkcie P. Korzystając z danych na rysunku, oblicz α. a) 51 55

17. Dany jest okrąg o środku w punkcie O styczna do tego okręgu w punkcie P. Korzystając z danych na rysunku, oblicz α. a) 51 55

Zobacz!