2.28. Zapisz równanie z niewiadomą x typu |x – a| = b , które: ma jedno rozwiązanie, równe 11, b) ma jedno rozwiązanie, równe -19, a) c) jest sprzeczne, d) ma dwa rozwiązania: – -8i8 , dwa rozwiązania: -3 7, dwa rozwiązania: 3pi * i – 7pi . e) ma f) ma

 2.28. Zapisz równanie z niewiadomą x typu |x – a| = b , które: ma jedno rozwiązanie, równe 11, b) ma jedno rozwiązanie, równe -19, a) c) jest sprzeczne, d) ma dwa rozwiązania: – -8i8 , dwa rozwiązania: -3 7, dwa rozwiązania: 3pi * i – 7pi . e) ma f) ma